Lednica 2013, czyli świadectwo wiary, odwagi i miłości dla ojców

17 cze
17 czerwca 2013

„Chcemy sobie dzisiaj uświadomić, że Bóg jest naszym Ojcem. Chcemy też przypomnieć sobie, że każdy z nas ma swojego ojca i że kiedyś sami będziemy ojcami, do czego musimy się przygotować” mówił o. Jan Góra na rozpoczęcie tegorocznego spotkania na Polach Lednicy. W dzisiejszych czasach, kiedy to ruch feministyczny promuje model świata bez ojców oraz rodzinę, w której stara się zepchnąć ojca na drugi plan te słowa niosą za sobą szczególne przesłanie. Przesłanie będące jednocześnie ostrzeżeniem, bo gdy pozwolimy na umniejszenie roli ojca we wspólnocie i społeczeństwie, pozwolimy również na zniszczenie polskiej rodziny, a co za tym idzie nieuniknioną deprawację przyszłych pokoleń. Czytaj dalej →

O pokorze, czyli o oddaniu swojej woli Bogu i docenianiu bliźnich

13 mar
13 marca 2013

Wielu z nas zapewne kojarzy pokorę z podporządkowaniem czy nawet z uległością wobec drugiego człowieka, lecz prawdziwa pokora nie jest ani uległością, ani podporządkowaniem, jest drogą do wolności i pełni świadomości przez wyrzeczenie się pychy, samouwielbienia i pretensji, przez przeciwstawienie się próżności, jest poszukiwaniem woli Bożej i wartości w drugim człowieku.

Jak mówią Ojcowie Kościoła, pokora to najwyższa cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. To warunek uzyskania dojrzałości duchowej ale też psychicznej. Czytaj dalej →

© Copyright - Prawdziwe Oblicze 2010

Facebook