06 sty

O projekcie

Projekt Prawdziwe Oblicze, z którym macie możliwość się zapoznać powstał na skutek zaniepokojenia rozprzestrzeniającą się skalą manipulacji informacjami przekazywanymi przez media i swoistego rodzaju mistyfikacji stojącej za prezentowanymi przez poszczególne osoby i grupy społeczne światopoglądami i ideologiami, które w gruncie rzeczy prowadza do jednego… do rozprzestrzeniania się egocentryzmu, kłamstwa oraz zniewolenia.

W dzisiejszych czasach błyskawicznej, często skrótowej informacji opartej na subiektywnych przekonaniach, paradoksalnie trzeba sobie zadać znacznie więcej trudu by dotrzeć do istoty przedstawianych przez media, publicystów i promotorów-lobbystów problemów aby odkryć gdzie leży prawda… prawda, która z natury jest obiektywna.

Niestety ta celowa próba dezinformacji dotyka nas wszystkich, gdyż wszyscy jesteśmy odbiorami przekazów informacyjnych, a w konsekwencji możemy nieopatrznie stać się ich ofiarami, dlatego też warto śledzić i analizować wszelkie przejawy manipulacji oraz zorganizowanego na masową skalę kłamstwa z własnej perspektywy, jak również z perspektywy otaczającego nas społeczeństwa.

Tylko uzbrojeni w rzetelną wiedzę odnośnie faktów oraz celów i technik manipulacji możemy stawić czoło promowanemu redukcjonizmowi, który nie stawia na pierwszym miejscu człowieka ale fałszywie rozumianą wolność przybierającą formy powszechnego relatywizmu moralnego oraz tolerancji i akceptacji dla niemoralnych i toksycznych postaw.

Intencją projektu Prawdziwe Oblicze jest zebranie rzetelnej i obiektywnej wiedzy na tematy aktualnie masowo obecne w mediach i popkulturze oraz demaskowanie destrukcyjnych dla człowieka postaw, praktyk i ideologii. Jednak aby demaskowanie i piętnowanie zła było skuteczne konieczne jest współdziałanie wszystkich ludzi, którym natura człowieka, jego godność i szczęście nie są obojętne, a którzy potrafią realistycznie myśleć i stanowczo przeciwstawiać się każdej formie zła, które prowadzi do zniewolenia człowieka.

Zapraszam do zapoznania się z zawartością serwisu.

R.P.

© Copyright - Prawdziwe Oblicze 2010

Facebook