Jak zrozumieć istotę miłości, czyli przejście od ziemskiego przywiązania do miłości Boga

25 lut
25 lutego 2013

Po zapoznaniu się z bardzo interesującymi pozycjami pióra C.S. Lewisa, Chrześcijaństwem po prostu i Listami starego diabła do młodego, przyszedł ostatnio czas na Cztery miłości. I tu musze od razu zaznaczyć, że jest to jedyna książką jaką znam, która w tak kompleksowy sposób, pełen filozoficznych rozmyślań i wycieczek do historii ludzkości oraz odniesień do psychologii, dokładnie rozróżnia i szczegółowo definiuje różne rodzaje miłości.

Swoje rozmyślania C.S. Lewis zaczyna jednak od, jak sam to nazywa, upodobań i miłości wobec rzeczy niższych od człowieka, a następnie przechodzi do czterech właściwych wobec ludzi miłości: przywiązania, przyjaźni, miłości erotycznej i Caritas, miłości najważniejszej bo będącej miłością Boga i bliźniego. Autor zarazem daje mam możliwość kontestacji jak płynne są granice między poszczególnymi jej rodzajami. Dzięki książce, przechodząc i analizując poszczególne rodzaje miłości, możemy zrozumieć kim jesteśmy i po żyjemy. Mimo, iż każda z rodzajów miłości może istnieć sama w sobie, to jednak najczęściej w naszym życiu wzajemnie się one przeplatają i przenikają.

To co kluczowe, to aspekt w jakim C.S. Lewis dokonał rozróżnienia pomiędzy miłością będącą bezinteresownym darem, a miłością płynąca wyłącznie z potrzeby człowieka. W wymiarze najwyższym, miłość jako dar czerpie z miłości Boga, a zarazem jest początkiem i celem każdej miłości w wymiarze niższym, tj. miłości płynącej z potrzeby. Możemy się przekonać, co zresztą nie jest tu żadnym wielkim odkryciem, że zarówno przywiązanie, przyjaźń jak i miłość erotyczna, są w swej najdoskonalszej i najczystszej formie, odzwierciedleniem miłości będącej darem Boga żywego i jednocześnie wielką radością z ofiarowania siebie drugiemu człowiekowi.

Nie będę się dalej rozpisywał, po prostu polecam lekturę i odkrywanie prawdziwego oblicza miłości będącej ukojeniem dla naszego ducha.

Dla wszystkich z deficytem wolnego czasu, książka dostępna również w wersji audiobooka:)

Tagi: ,
© Copyright - Prawdziwe Oblicze 2010

Facebook