Halloween, czyli pogańskie święto boga śmierci i kult potępionych

30 paź
30 października 2013

Temat Halloween budzi coraz więcej emocji, pod wpływem których padają nie zawsze racjonalne argumenty za bagatelizowaniem zjawiska lub jego piętnowaniem. Jak więc jest naprawdę z tym „świętem” i czy może być ono traktowane jako zagrożenie. Święty Paweł w pierwszym Liście do Tesaloniczan pisze „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-23). Zatem zbadajmy o co chodzi z tym Halloween.

Etymologia słowa Halloween wiąże się z angielskimi słowami All Hallows’ Eve, co oznacza w dokładnym tłumaczeniu Wigilię Wszystkich Świętych, jednak nie odnosi się do tradycji chrześcijańskiej. Halloween wywodzi się z kultury celtyckiej, w której zmarli traktowani byli jako część społeczności, znajdująca się w zaświatach. To święto od początku miało charakter duchowy. Data 31 października oznaczała dla plemion celtyckich pożegnanie starego roku i powitanie nowego z racji zakończenia żniw. Celtyccy kapłani, nazywani druidami, czcili w tym dniu w szczególny sposób boga śmierci Samhain, składając mu ofiary. Niektóre źródła podają, iż zdarzało się, że druidzi składali ofiary również ludzi. Według celtyckich wierzeń, w tym czasie złe duchy wędrowały po wsiach dokuczając ludziom, zaś składane ofiary za dusze potępione miały pomagać w ich uwolnieniu. Nie miało to nic wspólnego z zadumą nad przemijaniem ani refleksją nad sensem życia. Halloween w zupełnie inny sposób niż Dzień Wszystkich Świętych oswajał ludzi ze śmiercią i rzeczywistością demoniczną. Nieodzownym elementem Halloween były odstraszające czarne stroje, których celem było zmylenie złego ducha, aby potraktował człowieka w nie przebranego jak „swojego” i pozostawiał go w spokoju.

Warto zwrócić uwagę, iż chrześcijańska uroczystość Wszystkich Świętych do ósmego wieku obchodzona była w maju, jednak ojcowie Kościoła widząc rozprzestrzeniające się praktyki Celtów, postanowili przenieść obchody Wszystkich Świętych w miejsce święta Samhain, nadając mu wymiar prawdziwie chrześcijański. Obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych oddajemy cześć ogromnej rzeszy ludzi cieszących się już szczęściem wiecznym. Poprzez nich uwielbimy Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości. Z kolei w Dniu Zadusznym wspominamy zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu, którzy jeszcze nie mogą wejść do nieba i czekają na wypełnienie Bożej sprawiedliwości.

Tymczasem obecnie obserwujemy wyraźny powrót pogańskich praktyk, nadal istnieje grono ludzi celebrujących festiwal śmierci, co więcej w ostatnich czasach możemy zauważyć zmożone zainteresowanie tym pseudo świętem. Zostało ono dzisiaj totalnie skomercjalizowane i jest podawane w zabawnej i przyjaznej formie w wielu szkołach, a nawet przedszkolach. Nadal jednak głównie koncentruje się ono na ciemności, śmierci, strachu i złu. Ludzie z uśmiechem na ustach przebierają siebie i swoje dzieci za wiedźmy, kościotrupy, szkielety, śmierć i wilkołaki, powtarzając pogański rytuał druidzkich kapłanów. Część społeczeństwa zasłania się stwierdzeniem, że to tylko dla zabawy, bo przecież nie traktują tego poważnie. Być może, ale szatan na pewno swoje święto traktuje poważnie. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że również dzisiaj amerykański Kościół Szatana, najstarsza satanistyczna grupa wyznaniowa, założona przez Antona Szandora LaVey’a wymienia Halloween jako jedno z trzech swoich najważniejszych świąt (obok święta własnych urodzin oraz Nocy Walpurgii, również wiązanej z kultem zmarłych i złych duchów). W Biblii Szatana LaVey’ przyznaje, że to właśnie w noc 31 października duchy zmarłych i demony są szczególnie aktywne i mają szczególną moc. Media na całym świecie podają co roku informacje o ofiarach tego święta, składanych z ludzi i zwierząt na czarnych mszach, spalonych kościołach oraz innych przykładach degradacji człowieka.

Podsumowując, mam nadzieję że w tym artykule przedstawiłem, że Halloween to nie jest tylko pozór zła. W Wigilię Wszystkich Świętych bierzemy szczególną odpowiedzialność nie tylko za zbawienie swojej duszy lecz również za zbawienie duszy naszych dzieci. Nie dajmy się omamić pozorem niewinnej zabawy, uczestnicząc w karnawale śmierci, gdzie głównym wodzirejem jest sam szatan. Ten wieczór powinien być dla chrześcijan czasem dziękczynienia i uwielbienia Boga za zwycięstwo nad szatanem, śmiercią i piekłem oraz czasem modlitwy za zmarłych i za tych, którzy tej nocy tak lekkomyślnie oddają się w ręce zła. Wszystko co robimy, róbmy na chwałę Jezusa Chrystusa, a nie na chwałę złego.

Tagi: , , , , , , , , ,
© Copyright - Prawdziwe Oblicze 2010

Facebook