RYMcerze, czyli nowa jakość w ewangelizacji młodych

05 lis
5 listopada 2013

Pogubienie młodzieży, uzależnienia, porzucone pasje, a do tego brak sensu i celu życia, to dziś w kulturze masowej (do której przebojowo wkroczył hip hop), codzienność. Jakie będzie pokolenie, które właśnie teraz dorasta i jakie będzie to które będzie dorastać za kilka lat? Dzieciaki na każdym kroku obserwują destrukcyjne wzorce zachowań, coraz silniej podsycane i gloryfikowane w hip hopie. Czytaj dalej →

Lednica 2013, czyli świadectwo wiary, odwagi i miłości dla ojców

17 cze
17 czerwca 2013

„Chcemy sobie dzisiaj uświadomić, że Bóg jest naszym Ojcem. Chcemy też przypomnieć sobie, że każdy z nas ma swojego ojca i że kiedyś sami będziemy ojcami, do czego musimy się przygotować” mówił o. Jan Góra na rozpoczęcie tegorocznego spotkania na Polach Lednicy. W dzisiejszych czasach, kiedy to ruch feministyczny promuje model świata bez ojców oraz rodzinę, w której stara się zepchnąć ojca na drugi plan te słowa niosą za sobą szczególne przesłanie. Przesłanie będące jednocześnie ostrzeżeniem, bo gdy pozwolimy na umniejszenie roli ojca we wspólnocie i społeczeństwie, pozwolimy również na zniszczenie polskiej rodziny, a co za tym idzie nieuniknioną deprawację przyszłych pokoleń. Czytaj dalej →

Istota postu, czyli o rozdzieraniu serca i wyjściu na pustynię

27 mar
27 marca 2013

Mamy Wielki Post, okres szczególny i błogosławiony, w którym staramy się o głębszą refleksję nad własnym życiem, szczególnie zwracając uwagę na nasze nawrócenie. W Starym Testamencie w Księdze Joela czytamy: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! (Jl 2, 12b-13a). To słowo w kontekście przeżywanego postu trafia do mnie szczególnie, zwłaszcza iż nie tak dawno przerabiałem temat pokory, która odnosi się wprost do naszego serca. Żyjemy dziś w świecie, w którym codziennie doświadczamy braku pokory, słyszmy ciągłe narzekania, rzadko dostrzegamy dobro w innych i potrafimy się cieszyć szczęściem bliźnich. Czytaj dalej →

Padłeś? Powstań! Obmyj się i nie grzesz więcej, masz przepustkę do Nieba w Roku Wiary

19 mar
19 marca 2013

Dziś w święto największego i najpokorniejszego z ziemskich ojców, św. Józefa, który jest dla mnie jako ojca wzorem posłuszeństwa, wiary, pracowitości i sprawiedliwości oraz opanowania, trafiłem na prawdziwy skarb, skarbem tym jest dekret, który daje możliwość całkowitego oczyszczenia się z grzechów, sposobność taką daje nam Kościół mocą krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa. To prawdziwe cielesne i duchowe spa, Czytaj dalej →

O pokorze, czyli o oddaniu swojej woli Bogu i docenianiu bliźnich

13 mar
13 marca 2013

Wielu z nas zapewne kojarzy pokorę z podporządkowaniem czy nawet z uległością wobec drugiego człowieka, lecz prawdziwa pokora nie jest ani uległością, ani podporządkowaniem, jest drogą do wolności i pełni świadomości przez wyrzeczenie się pychy, samouwielbienia i pretensji, przez przeciwstawienie się próżności, jest poszukiwaniem woli Bożej i wartości w drugim człowieku.

Jak mówią Ojcowie Kościoła, pokora to najwyższa cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, nie wywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. To warunek uzyskania dojrzałości duchowej ale też psychicznej. Czytaj dalej →

© Copyright - Prawdziwe Oblicze 2010

Facebook